Går til bunns i spilleavhengighet

arabiannightsAlder: Blir 33 år i morgen!
Bor: Fridalen Sivil status: ugift
Yrke: Doktorgradstipendiat, disputerer på tirsdag på UiB, avhandling om spilleavhengighet

– Medisin eller samtale som behandling mot spilleavhengighet, hva virker best?
– Jeg har ikke funnet forskjell. Begge deler gir god effekt mot symptomene. Også kombinasjonen av disse behandlingsformene. Man bør gjøre nye studier på medikamentbruk, teste det ut på større grupper av pasienter.
– Cipralex brukes mot blant annet depresjon og angst. Hvordan virker medisinen mot spilleavhengighet?
– Cipralex virker på den måten at den øker nivået av serotonin i hjernen. Stoffet er involvert i regulering av impulsivitet og humør. Man tenker at dette stoffet virker på spilleavhengige fordi det øker serotonin-nivået, og dermed også impulskontrollen. Studier har vist at spilleavhengige ofte har lavere nivå av serotonin.
– Du har også sett på hvilke personlige faktorer som kan relateres til spilleavhengighet?
– Behov for sterke stimuli. Andre faktorer er angst, åpenhet, impulsivitet. Disse forklarer 70 prosent av variasjonen mellom spilleavhengige og ikke-spilleavhengige.
– Hva annet kan spille inn?
– Personlighetstrekk er en av mange faktorer. Andre kan for eksempel være grad av sosial støtte og evne til å mestre vanskelige situasjoner. I den tredje delen av studien fremgår det at halvparten av de spilleavhengige hadde psykiske problemer, som angst og depresjon. Det kan komme som følge av spilleavhengigheten. Men det kan også tenkes at angst og depresjon er det som trer frem før spilleavhengigheten, og bidrar til at man begynner å spille.
– Hva er likheten mellom en som tiltrekkes av fallskjermhopping og en som er hektet på pengespill?
– Både spilleavhengige og fallskjermhoppere er kjennetegnet av impulsivitet og søken etter spenning. Vi fant ingen forskjeller mellom gruppene med hensyn til nivå av impulsivitet, men fallskjermhoppere var mer spenningssøkende og hadde sterkere behov for nyhet og intensitet i stimuli enn spilleavhengige.
– Hvem er de spilleavhengige?
– Fra alle samfunnslag, også høyt utdannede. Men det er en overvekt med lavere utdanning, en stor andel er trygdede.
– Hvilke aldersgrupper rammes hyppigst?
– Det er høyere prosentandel av ungdom (under 18 år) enn blant voksne, og ser man på bare den voksne befolkningen er det nok større andel blant unge voksne.
–?Hva kan spilleavhengighet medføre?
– I verste fall at man mister hus, familie, får milliongjeld, begår lovbrudd, ender i fengsel. Flere av mine klienter har opplevd dette.
–?Hva anbefaler du oss å gjøre ved mistanke om spilleavhengighet blant våre nære?
– Å snakke åpent med dem. Motivere for å søke profesjonell hjelp. Hvis den spilleavhengige ønsker å slutte, kan det være lurt å prøve å begrense pengetilgang, og at noen andre overtar økonomisk styring for en periode. Ved nettspilling, kan man stenge spillekontoene eller få noen til å forandre passordet på spillekontoen.
–?Er du avhengig av noe?
– Jeg tror ikke det. Jeg kan for mye om dette og vet når varsellampene blinker.
– Folk blir spillegale fordi de har stort behov for sterke stimuli. Andre faktorer er angst, åpenhet og impulsivitet, sier forsker Helga Myrseth.

This entry was posted in Spilleavhengighet. Bookmark the permalink.