Hever millionutbytte fra spilleautomater

Norges mest populære casino: Betsson Casino

Norges mest populære casino: Betsson Casino

Hun skulle lage monopol og gjøre skadelige spillmaskiner vanskelig tilgjengelige for nordmenn flest.

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland og Kulturdepartementet har nå i flere år forsøkt å stable på beina et monopol hos Norsk Tipping. Men foreløpig står de nye automatene på lager. I mellomtiden tjener de etablerte aktørene godt. For nå kommer det ingen nye konkurrenter inn på markedet. Samtidig synker kostnadene kraftig fordi ingen kjøper nye maskiner. – Svarstad Haugland har låst markedet. Jeg tør ikke investere og har stanset alle innkjøp, sier administrerende direktør Frode Johnsen i Bergen Automatutleie.

Selskapet er storaktør i Bergensområdet med over 400 maskiner. Jan Eirik Kolstad og Nistad-familien er sammen med Johnsen storeiere i dette selskapet og i Automatspill Vest.
Samlet hadde de to selskapene et overskudd før skatt på nesten 25 millioner kroner.

Ny rekord.

For 2004 er omsetningen på spilleautomater anslått til 26 milliarder kroner. Det er tre milliarder mer enn i 2003. Men takke kulturministeren, det vil Johnsen likevel ikke. – Nei, vi har ikke så mye å takke henne for. Omsetningen økte kraftig også årene i forveien. Og dersom automatmonopolet blir innført, har vi 20 ansatte som kan miste jobbene sine, sier Johnsen. Styreleder Ottar Dalset i Norsk lotteri- og automatbransjeforbund sier 2004 var et godt år økonomisk for bransjen.

– Vi rir på en bølge av god inntjening nå, sier han. Bakgrunnen er et stortingsvedtak fra år 2000 som ga nye og mer attraktive automater. Det har ført til mer spilling. I år, sier han, har investeringsstopp gitt spesielt høye overskudd hos de fleste. Takket være Svarstad Haugland. – Statsråden har påpekt fra dag en at vi har tjent for mye, men ikke gjort noe for å regulere overskuddet. Departementet har satset alt på monopol, og ikke gjort noe for å regulere bransjen, sier Dalset.

Ekspedisjonssjef Henning Gorholt i Kulturdepartementet sier forklaringen på automatbransjens gode tider ligger i rettssystemet. – Forklaringen er ikke Svarstad Haugland. Vår politikk er at alt skal bort. Men vi tapte i tingretten og er bastet og bundet for øyeblikket. 6. juni skal saken behandles i Borgarting lagmannsrett. Ti dager er satt av for å behandle anken etter at automatbransjen vant frem i tingretten. Uansett hvem som vinner i juni, vil saken bli anket på nytt. – Vi har støtte fra ESA, og vil anke videre om vi taper, sier Dalset. – Vinner vi, kutter vi automatene. Taper vi, vil vi anke. Da vil saken ta så lang tid, at vi må regulere markedet, sier Gorholt. Departementet har allerede planene klare, men vil ikke offentliggjøre dem før etter et eventuelt tap i lagmannsretten.

Fakta om spilleautomater i Norge

Det finnes om lag 17.000 pengespillautomater i Norge. Disse omsatte i fjor trolig for 26 milliarder kroner.
Regjeringen og Norsk Tipping vil ha monopol på pengespill og redusere antall maskiner kraftig.
ESA er negativ til monopolet, og automatbransjen møter departementet i Borgarting lagmannsrett i juni.
Automatbransjen vant saken i tingretten. Uavhengig av hvem som vinner i lagmannsretten, vil saken bli anket videre.

This entry was posted in Spilleautomater. Bookmark the permalink.