Kampanje nordfra mot spilleautomater

Mega Fortune på iphone

Mega Fortune på iphone

Halvar Hansen i Harstad og Herman Kristoffersen i Tromsø er blant ordførerne som mener kommunene selv må få bestemme om de vil tillate spilleautomater innenfor sine grenser. Ordfører Werner Kiil i Lyngen har latt seg provosere av Trond Giske. Kulturministeren truer med at det vil bli mindre av overskuddet fra spilleautomatene til kommuner som sier nei til å ta imot dem. Kiil vurderer nå å sette i gang en landsomfattende ordføreraksjon for å kommunenes rett til selv å bestemme. Det var en kvinne fra Lyngen som stilte seg i spissen for å hjelpe de spilleavhengige og familiene deres. Lill Tove Bergmo er styreleder i organisasjonen Pårørende til Spilleavhengige. Hun har gjort en stor jobb for å skape bevissthet i samfunnet rundet dette problemet. Bergmo har ikke lite av æren for at ordførere nå står i kø for å kjempe sammen med henne. Ordføreren i hennes egen kommune har derfor en naturlig lederposisjon i denne nye runden. Regjeringen Bondevik ga for fire år siden Norsk Tipping monopol på drift av spilleautomater. Denne avgjørelsen ble påklagd. Men EFTA-domstolen ga for en knapp måned siden Norge tillatelse til spillemonopol. Dette er bakgrunnen for at dagens automater skal fjernes innen 1. juli i år og at Norsk Tipping fra årsskiftet kan utplassere 10.000 nye. Giske og Norsk Tipping kaller dem snillere. Ikke desto mindre hevder fagfolkene at også Giskes automater vil skape avhengighet, selv om de er mindre aggressive. EFTA-domstolen har ikke gitt tillatelse til monopol for at staten skal ha hånd om og kontrollere alle inntektene, men for å ha et instrument til å motvirke spilleavhengighet. Norsk Tipping har i dag et overskudd fra sine spill på rundt 2,6 milliard kroner. Overskuddet fra automatene vil gi ytterligere 700 – 800 millioner kroner å fordele til gode formål som idrett og kultur. Vi kan skjønne at Giske hisser seg opp over ordførere som vil ha en smule sjølråderett, men samtidig ikke vil si fra seg inntekter fra spillere i andre kommuner. Spilleavhengighetsdimensjonen er den viktige i denne saken. Den må derfor finne sin løsning på det grunnlaget. Vi har stor forståelse for ordførernes krav. Kulturministeren må derfor gå i seg selv å finne frem til løsninger som er akseptable ute blant ordførerne. Det er tross alt de som er ute blant folk i sine nærmiljøer og vet hvor problemet ligger. Giske må lytte til ordførerne og la dem bestemme

This entry was posted in Spilleautomater. Bookmark the permalink.