Spilleautomater og idrett

Guts.coms casino lobby - Et av de nyeste nettcasinoene med norske spilleautomater

Guts.coms casino lobby – Et av de nyeste nettcasinoene med norske spilleautomater

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har sendt ut et høringsutkast til ny organisering av spilleautomatvirksomheten i Norge. Høringsfristen er 20. september og saken vil etter dette bli behandlet i Stortinget. Sør-Trøndelag Idrettskrets ser med stor bekymring på konsekvensene for idretten på grasrota i trøndersk idrett om hovedpunktene i høringsutkastet får gjennomslag. I dag går rundt 300 millioner kroner av overskuddet i dette markedet til norsk idrett. I Sør-Trøndelag, og særlig i Trondheim, er en stadig større del av idrettslivet direkte avhengig av disse midlene til daglig drift.

Kulturministeren vil nå endre reglene for spilleautomater der hun blant annet vil føre automatene inn i egne avlukker; spillehaller. Hun vil generelt foreta en opprydding i bransjen og innføre restriksjoner som i den andre enden har kun én utgang, nemlig et dramatisk inntektsbortfall til overskuddsmottakerne. I mediene er Svarstad Haugland utfordret på disse forhold i sommer. Om hun ikke er feilsitert gang etter gang i våre største medier, presterer hun å si at idretten klarer seg likevel nå, all den stund spillemiddelnøkkelen til Norsk Tipping ble endret av Stortinget i vår.

Kulturministeren og regjeringen var i mot også den gang, da Stortingets flertall i mai i år sørget for at tippenøkkelen ble endret slik at norsk idrett fra år 2005, med dagens omsetning til grunn, får 400 millioner kroner mer hvert år. Men her har Stortinget, i tråd med norsk idretts ønske, sagt at 300 millioner kroner skal gå til idrettsanlegg, der behovet for tiden er på seks milliarder kroner. De siste 100 millionene skal gå til øremerkede tiltak for barn og ungdom. At kulturministeren får seg til å si at dette skal kompensere for bortfall av spilleautomatinntekter er i seg selv et politisk C-moment.

Sør-Trøndelag Idrettskrets er ydmyk i forhold til de uheldige sider som følger med spilleautomater. Derfor er det positivt at det legges opp til en streng kontroll der 18 års aldersgrense på automatene skal gjelde. Men fortsatt mangler det mye dokumentasjon på de uheldige sidene. Stort sett har denne dokumentasjonen gått ut på å gi en viss overlege fritt spillerom i riksmediene om automatenes skyggesider.

Det er imidlertid gledelig at departementet vil rydde opp i jungelen av automater. Alle med litt innsikt ser at ikke alt er som det burde være. Sånn sett hadde det beste vært at Norsk Tipping hadde overtatt operatøransvaret for all automatdrift. Statsorganet kunne med enkel teknologi ha innført identifiseringskort for bruk på automatene som hadde sikret 18-årsgrensen. Ved innføring av spillehaller får vi et marked som raskt kan utvikle seg i retninger politikerne i dag vanskelig kan se utgangen på. De kan bli «buler» som kan medføre helt andre resultater enn det som er tilsiktet.

Vi lever i en fri verden og vi vet alle hva som skjedde under forbudstiden både i USA og her hjemme. Det som ikke tåler dagens lys, går under jorden. Derfor er det beste full kontroll i åpent lende, der automatene står i dag. Folk med overdreven spillelyst får uansett utløp for dette i den offentlige spillejungelen som allerede er tillatt på markedet.
Hittil har den offentlige debatten rundt spilleautomatene blitt ført på premisser lagt av de som vil overskuddsmottakerne lite godt. Fokus har vært på det lille mindretall som ikke makter synet av en automat. Tenk om vi skulle ha innført Vinmonopolet i morgen i et tilsvarende klima? Også der er det noen som ikke ser begrensningene, men vi kan ikke ha Staten som en kontrollerende storebror i ett og alt av den grunn. Da blir det slitsomt å bo i dette landet, men verst blir det nå for de som har minst fra før om kulturministerens forslag fører fram. For mister grasrota betydelige deler av disse pengene, blir det økt press på foreldrebetaling. Dette igjen resulterer fort til at de med dårligst økonomi må si nei til å gi sine håpefulle et sunt idrettstilbud.

Faren for at dette kan skje er dessverre overhengende. At kulturministeren har latt seg lede inn i fristelsen på denne måten er for så vidt ikke overraskende, men at Høyre og Venstre kan være med på dette er mer uforståelig i vår frie verden. Og skulle Svarstad Haugland få med seg regjeringen på dette, er det nok at SV synes galskapen er ok. Da har norsk idrett fått et kjempeproblem i fanget, som i neste tur skyves inn i foreldrenes favn. Men da heter det vel familiepolitikk?

Skrevet av Kjell Dahle, leder Sør-Trøndelag Idrettskrets.

This entry was posted in Spilleautomater. Bookmark the permalink.