Drilles til å takle spilleavhengighet

Skjermbilde fra nettcasinoet LeoVegas

Skjermbilde fra nettcasinoet LeoVegas

Spilleavhengige er like forskjellige som andre mennesker, og behovene varierer Mariann Hansen, Blå Kors-klinikken I to dager har folk i hjelpeapparatet i Nord-Norge vært samlet i Tromsø for å lære hvordan man behandler spilleavhengighet.

I dag finnes det ikke noe offisielt hjelpeapparat for spilleavhengige nord for Levanger. Behandlingstilbudet gjenspeiler ikke behovet for hjelp. Fagfolk anslår at rundt 5000 mennesker i Nord-Norge er rammet av spilleavhengighet. Mange av disse er barn og ungdom. På landsbasis er det rundt 50.000. Deltakerne på seminaret i Tromsø, som arrangeres av Blå Kors og Kompetansesenteret ved Nordlandsklinikken, kommer fra en sammensatt gruppe innenfor sekkebetegnelsen «hjelpeapparatet». Folk fra sosialkontorer, trygdekontorer, voksenpsykiatriske institusjoner, rusinstitusjoner, leger, psykologer – i det folk som kan møte spilleavhengige i sitt virke deltok.

– De siste tre årene har bevisstheten og oppmerksomheten rundt problemene med spilleavhengighet bredt om seg innen hjelpeapparatet. De ønsker å hjelpe, men har ikke visst hvordan de skal gjøre det, forteller Mariann Hansen fra Blå Kors-klinikken. De har hatt spilleavhengige til behandling i drøyt fem år, og resultatene er svært positive. Hansen var blant hovedforeleserne på seminaret. Stort behov Det finnes i dag en pårørendegruppe for spilleavhengige i Troms, og håpet er, etter at de nå har fått statlige midler, å få til en behandlingsgruppe til våren. Men det trengs mer. Det har deltakerne på seminaret skjønt, og felles for dem var at de har et ønske om å få i gang behandlingstilbud flere steder i de tre nordligste fylkene.

– Spilleavhengige er like forskjellige som andre mennesker, og behovene varierer. Men håpet er at vi i etterkant av dette seminaret skal klare å etablere flere behandlingstilbud i Nord-Norge. Det kan være snakk om å etablere tilbud i de største byene, eller at kommunene går sammen om et felles tilbud, forteller Marianne Hansen.

Poliklinikker

– Helst ser vi for oss poliklinikker med to mennesker som kjenner til spilleavhengighet, legger Kristin Østvik fra Nordlandsklinikken til. Blant annet håper Østvik at hennes klinikk skal kunne få et tilbud på beina om ikke så lenge. Deltakerne på seminaret har i to dager gjennomgått rollespill og blitt presentert for metodene som per i dag er etablert for behandling av spilleavhengighet.

– Det er viktig å lage en individuell plan for hver klient, noe vedkommende faktisk har krav på. Her kan det være aktuelt å trekke inn flere etater og tjenester innen hjelpeapparatet. Dessuten må man kartlegge motivasjon, behov for bistand og oppfølging, forteller Hansen.

Marianne Hansen (t.v.) fra Blå Kors-klinikken og Kristin Østvik fra Nordlandsklinikken har i to dager vært sammen med folk fra hjelpeapparatet i Nord-Norge. Nå vil de etablere hjelp til spilleavhengige.

This entry was posted in Spilleavhengighet. Bookmark the permalink.